نحوه محاسبه امتیازات مقالات پرنویسنده

۰۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۵:۰۷ کد : ۱۳۵۹ اسلاید شو SDH هیات علمی دانشجویان اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۸۰
نحوه محاسبه امتیازات مقالات پرنویسنده

طبق اعلام معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امتیاز مقالات پرنویسنده به شکل زیر محاسبه خواهد شد. 

همانطور که مستحضرید یکی از مواردی که در سالهای اخیر حوزه مربوط به ارزیابی و ارزشیابی اعضای هیات علمی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها را تحت تاثیر قرار داده، موضوع مقالات پرنویسنده به ویژه مقالات مربوط به پروژه Global Burden Disease است. باوجود اینکه نام نویسندگان ایرانی در این مقالات به تواتر دیده می‌شود، نحوه و میزان مشارکت افراد در این مقالات بسیار متنوع است و امتیازدهی یکسان به افراد موجب بهم خوردن تعادل آکادمیک در ارزیابی و ارزشیابی در سطح فردی، دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی شده است و در مواردی زمینه بی عدالتی و حتی سوء رفتارهای پژوهشی را فراهم آورده است. در این جهت موضوع در دستور کار کمیته ملی اخلاق در پژوهش قرار گرفت و مقرر گردید: در خصوص نحوه محاسبه امتیاز مقالات پرنویسنده ملی و بین المللی از جمله مقالات GBD، فقط مقالاتی که افراد براساس شاخص های نویسندگی مندرج در راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی مصوب 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای شرایط نویسندگی باشند، می توانند مستند کسب امتیاز پژوهشی در سطح فردی (ارتقاء)، دانشگاهی، یا مراکز تحقیقاتی قرار بگیرند. 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مقالات مقالات پرنویسنده امتیاز


نظر شما :