لیست کارگاه‌ها

تعداد بازدید:۱۱۶۶

 

کارگاه های سال 1401

ردیف عنوان مدرس تاریخ برگزاری  گروه هدف مستندات
1 نحوه خوانش و تحلیل مقالات مرور نظام مند و متاآنالیز دکتر پیام کبیری 28 آذرماه پژوهشگران و اعضای هیات علمی پوستر
2 انجام مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز دکتر پیام کبیری 29 آذرماه پژوهشگران و اعضای هیات علمی پوستر
3 عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دکتر  علی منتظری 03دی ماه پژوهشگران و اعضای هیات علمی پوستر
4 اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر مجیدرضا خلج زاده 19 دی ماه اعضای هیات علمی پوستر
5 مراکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی  دکتر ادریس حسین زاده 19 بهمن ماه اعضای هیات علمی و محققین پوستر
6 کارگاه اصول نگارش پروپوزال و استفاده از فرصت‌های تحقیقاتی و گرنت‌های پژوهشی بین المللی دکتر علی طهائی و دکتر حسنیان مقدم 1 اسفندماه  اعضای هیات علمی و محققین پوستر

 

کارگاه های سال 1400

ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ بارگذاری  نوع کارگاه مدت زمان
1 وبینار پاسخگویی اجتماعی در حوزه علوم پزشکی 2 آقای دکتر صلواتی زاده 1400/12/11 دانشگاهی 2 ساعت
2 وبینار پاسخگویی اجتماعی در حوزه علوم پزشکی 1 آقای دکتر صلواتی زاده 1400/12/04 دانشگاهی 2 ساعت
3 تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS (دوره سوم)  آقای دکتر فرزاد ابراهیم زاده  1400/05/16 دانشگاهی     5 ساعت
4 تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS (دوره اول) آقای دکتر فرزاد ابراهیم زاده 1400/04/26 دانشگاهی   5 ساعت
5 مرور سیستماتیک و متا آنالیز     آقای دکتر بهرام آرمون 1400/09/21 دانشگاهی   4 ساعت
6 Endnote 20 & Endnoteweb آقای دکتر مرتضی همت 1400/09/27 دانشگاهی   4 ساعت
7 اخلاق در انتشار آثار پژوهشی     آقای دکتر خلج زاده 1400/12/21 دانشگاهی   4 ساعت

 

کارگاه های سال 1399

عنوان مدرس تاریخ گروه هدف نوع کارگاه مدت زمان
اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر احسان شمسی گوشکی 99/09/30 هیات علمی و پژوهشگران دانشگاهی 3 ساعت
پاسخگویی اجتماعی دکتر ابوالفضل صلواتی زاده 99/10/21 هیات علمی و پژوهشگران دانشگاهی 3 ساعت
ثبت بیماری‌ها و پیامدهای آن دکتر گلی ارجی 99/02/28 هیات علمی گروه بالینی دانشگاهی 3 ساعت
طراحی نقشه مفهومی دکتر مریم سعیدی 99/03/31 هیات علمی و پژوهشگران دانشگاهی 3 ساعت
آشنایی یا انواع مطالعات پژوهشی دکتر محمود کریمی 99/03/27 هیات علمی و پژوهشگران دانشگاهی 3 ساعت
           

کارگاه های سال 1398

عنوان مدرس تاریخ برنامه محتوا لیست
آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) دکتر منتظری 1398/02/18 برنامه محتوا لیست
راهبردهای جستجو و استفاده از منابع اطلاعات علمی دکتر همت و دکتر آرمون 1398/06/03 برنامه محتوا لیست
اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر مجیدرضا خلج زاده 1398/06/13 برنامه محتوا لیست
جستجوی پیشرفته در پایگاه‌های اطلاعاتی (ISI, Science Direct, Scopus) دکتر همت و دکتر آرمون 1398/06/26-28 برنامه محتوا لیست

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی بالینی

(Ovid, Up to Date, Clinical Key)

دکتر همت و دکتر کریمی 1398/07/9-11 برنامه محتوا لیست
ترجمان دانش (استخراج پیام پژوهشی) دکتر آرمون 1398/07/03 برنامه محتوا لیست

کارگاه های سال 1397

عنوان مدرس تاریخ برنامه محتوا لیست
طراحی مدل کسب و کار دکتر پرنیا، دکتر کاظمی پور 1397/04/11 برنامه محتوا لیست
اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر مجیدرضا خلج زاده 1397/12/26 برنامه محتوا لیست
پزشکی مبتنی بر شواهد دکتر حمیدرضا برادران 1397/06/14 برنامه محتوا لیست
معرفی سامانه های 12 گانه نوپا  دکتر مرتضی همت 1397/08/24 برنامه محتوا لیست
نگارش و انتشار آثار علمی دکتر حمیدرضا برادران 1397/05/08 برنامه محتوا لیست
جستجوی پیشرفته در پایگاه‌های اطلاعاتی  دکتر مرتضی همت 1397/11/16 برنامه محتوا لیست

کارگاه‌های سال 1396

عنوان مدرس تاریخ برنامه محتوا لیست
مدیریت منابع و مراجع End note دکتر حمیدرضا برادران 1396/04/24 برنامه محتوا لیست
جستجوی منابع الکترونیکی مبتدی و پیشرفته دکتر برادران، دکتر همت 1396/06/26 برنامه محتوا لیست
علم سنجی دکتر برادران، دکتر همت 1396/05/22 برنامه محتوا لیست
اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دکترمجیدرضا خلج زاده 1396/12/23 برنامه محتوا لیست
تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی دکتر مسعود صالحی 1396/12/15-16 برنامه محتوا لیست
نگارش و انتشار آثار علمی دکتر حمیدرضا برادران و دکتر کریمی 1396/10/24 برنامه محتوا لیست

کلید واژه ها: کارگاه