طرح های تحقیقاتی منتخب

تعداد بازدید:۵۳۳

جهت دانلود فایل پروپوزال بر روی عنوان طرح کلیک نمایید، همچنین صورت جلسات در محور برنامه ریزی بارگزاری شده است.

ردیف

عنوان

سال تصویب

میزان پیشرفت کار

بودجه (تومان)

مرکز

جذب گرنت

شماره اولویت

همکاری داخلی

همکاری خارجی

1

بررسی رابطه خود کارآمدی و عزت نفس با میزان پیروی از رژیم درمانی درمبتلایان به پرفشاری خون

1396

100%

2.500.000

*

0

2

ایرج ضاربان- زاهدان
مرضیه عربان- اهواز
 محمدرضا روحانی- اراک
 فرشته زمانی علویجه- اصفهان

L. A. R. Stein- Brown University

2

طراحی، اجرا و ارزشیابی بسته آموزشی ارتقای سلامت دهان و دندان در دانش آموزان دبستانی زرندیه

1396

100%

5.000.000

*

0

5

 

3

بررسی شیوع اضافه وزن و چاقی و عوامل موثر بر آن در کودکان5-2 ساله شهر ساوه و زرندیه

1397

100%

4.900.000

*

0

5

 

4

بررسی پیشگویی کننده های موثر در بازگشت مجدد به اعتیاد در بین معتادین مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر ساوه با استفاده از مدل شناختی رفتاری مارلات

1398

60%

4.000.000

*

0

8

مرضیه عربان- د. ع. پ. جندی شاپور اهواز- همکار

5

مقایسه رفتارهای پرخطر و پیامدهای آن در افراد مراجعه کننده به DIC و گروه شاهد در شهرستان ساوه

1398

30%

22.000.000

*

0

8

اسعد شرهانی- د. ع. پ. جندی شاپور اهواز- همکار
رسول محمدی- د. ع. پ. لرستان- همکار

کلید واژه ها: ارزشیابی