ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ساوه

روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰
تعداد بازدید:۶۰۳
مرکز توسعه، هماهنگی و ارزشیابی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت مرکز تحقیقات SDH ساوه را مورد ارزشیابی قرار داد.
ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ساوه

جلسه وبیناری ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه روز یکشنبه مورخ 25 مهرماه 1400 با حضور کارشناس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزشیابی معاوت تحقیقات وزارت بهداشت سرکار خانم دکتر چینه کش، جناب آقای دکتر چمن(رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود)، سرکار خانم دکتر رجبی (دانشگاه علوم پزشکی تهران، جناب آقای دکتر اکبری ساری و دکتر کریمی (ریاست مرکز)، دکتر گازرانی (مدیر آموزش و پژوهش)، دکتر فلاحتی (محقق مرکز)، سرکار خانم رهنما (کارشناس مرکز) برگزار شد. 

جلسه طبق برنامه مشخص شده با سخنرانی دکتر کریمی آغاز شد، سپس داوران نظرات خود را در خصوص مرکز ارائه کردند و در نهایت جناب آقای دکتر کریمی ضمن پاسخ به سوالات مطالب را جمع بندی نمودند. 

 


نظر شما :