ارزیابی بیرونی واعتباربخشی موسسه ای دانشکده علوم پزشکی ساوه انجام شد.

۱۷ آبان ۱۴۰۲ | ۰۹:۲۰ کد : ۳۸۳۳ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۶۷
ارزیابی بیرونی واعتباربخشی موسسه ای دانشکده علوم پزشکی ساوه انجام شد.

ارزیابی بیرونی واعتباربخشی موسسه ای دانشکده علوم پزشکی ساوه در تاریخ 15 آبان 1402 انجام شد. بازدید از واحد تحقیقات و فناوری با حضور دکتر مهدی داداشپور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به عنوان ارزیاب، دکتر مرتضی همت معاونت تحقیقات و فناوری و کارشناسان پژوهشی صورت گرفت. همچنین از مرکز مهارت های بالینی، مرکز آزمون آنلاین و آزمایشگاه های تخصصی بررسی به عمل آمد. در انتها عملکرد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و مرکز رشد فناوری سلامت ارزیابی شد.


نظر شما :